Herlev Autolakering - lakkering

Miljøet er en mærkesag!

Hos Herlev Autolakering bliver miljøet prioriteret højt, hvad enten det gælder det indendørs arbejdsmiljø, eller det store miljø udenfor.

Miljøet:
Langt før udløbet af den frist, som EU har givet autolakeringsbranchen til at nedbringe udslippet af organiske opløsningsmidler, er Herlev Autolakering overgået til vandbaserede lakker og filler. Så VOC bekendtgørelsen - der sætter grænser for udslippet af organiske opløsningsmidler til det ydre miljø bliver overholdt.

EU sikrer miljøet:
For at begrænse udslippet af organiske opløsningsmidler i det ydre miljø, har EU udstedt et direktiv for alle virksomheder, der har en udledning af organiske opløsningsmidler, der er større end et halvt ton årligt. Den såkaldte VOC bekendtgørelse (Volatile Organic Compounds). Den 31. oktober 2005 skal udledningen være bragt ned på 1,5 gange den tilladte fremtidige udledning. Og to år senere - den 31. oktober 2007 er kravet, at udslippet er nedbragt til at ligge mellem 20 til 150 mg TOC pr. m3 (Total Organic Carbon).

Udsugningen til slibemaskinerne kører pr. automatik - forstået på den måde, at de indbyggede microswitches automatisk tilslutter suget, når slibemaskinerne tændes.

Welcome to Adobe GoLive 6
Herlev Autolakering ● Marielundvej 26 ● 2730 Herlev
tlf.: 44 85 29 20 ● fax: 35 13 29 21 ● e-mail: mail@herlevautolakering.dk
Copyright © 2004 2005 2006 2007 2008 design: søren egstrup